Tag - Parker IM

Thiết kế mới bút Parker IM 2017

Vào cuối năm 2016, Parker đã công bố một loạt sự thay đổi về nhận diện thương hiệu cũng như mẫu mã sản phẩm trên toàn cầu với việc cho tiến hành thiết kế mới bút Parker IM 2017. Theo đó lộ trình thay đổi được lên kế hoạch trong năm 2016 để cải tiến và thiết kế lại 7 dòng bút Parker cơ bản là Parker .., cụ thể như sau: LỘ TRÌNH THAY ĐỔI THIẾT KẾ MỚI BÚT [...]